Sunday, December 27, 2009

SUCI DAN MENYUCIKAN

Apabila membaca kitab-kitab fiqh, sudah menjadi kebiasaannya bab yang pertama adalah bab bersuci ataupun disebut الطهارة . Hal ini kerana bersuci merupakan satu perkara asas dan penting dalam Islam. Dengan kesucian itulah sesuatu amalan kita akan menjadi sah ataupun batal.

Pada post kali ini saya nak memperkatakan berkenaan pentingnya kesucian semasa kita menghadap Allah, iaitu bersolat. Saya juga ingin berkongsi berkenaan perlunya berpakaian yang bersih dan terbaik sepertimana yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Saya merujuk perkara ini dalam Kitab Thaharah, karangan Prof. Dr. Zakaria Awang Soh (ABU ZAKWAN).

Sepertimana yang kita tahu, kesucian dan keindahan pakaian dalam solat ternyata dituntut oleh Allah. Perkara ini dapat sahabat dan sahabiah rujuk pada ayat 31, Surah Al-A’raaf :Perintah Allah : عند كل مسجد membawa maksud di sisi atau pada setiap tempat sujud (مسجد, (مسجد dalam ayat ini adalah kata umum, bukan kata khusus. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadith :

‘Dan dari Abu Dzarrin, ia berkata : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah : ,amakah masjid yang pertama kali dibangunkan ? Baginda menjawab : Masjidil Haram, lalu aku bertanya lagi : Kemudian mana lagi? Baginda menjawab : Masjidil Aqsa, lalu aku bertanya lagi: Berapa lama antara kedua masjid tersebut? Baginda menjawab: Empat puluh tahun. Lalu aku bertanya lagi: Kemudian yang mana lagi? Baginda menjawab : Di mana sahaja kamu menjumpai waktu solat, maka solatlah di situ, kerana semua (tanah ini) adalah tempat bersujud’ (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Dalam sebuah hadith yang lain diriwayatkan :

‘Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw ia bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah telah keluar sesuatu atau tidak, maka janganlag keluar (batalkan) dari tempat sujud (solat) sampai benar-benar ia mendengar suara atau menemukan bau’ (HR Muslim dan At-Tirmizi)

Hadith-hadith di atas menunjukkan bahawa perkataan مسجد itu adalah 
‘tempat sujud’. Apabila dikatakan berada di sisi atau pada sisi tempat sujud, ia bermakna sedang bersolat. Oleh itu ayat 31, Surah Al-A’raaf di atas menyurug kita memakai pakaian indah di setiap kali kita mengerjakan solat. Namun demikian, di dalam kita memakai pakaian yang indah-indah ini, Allah telah mengingatkan kita dengan firmanNYA , ‘…janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan’.

Maka oleh itu kita perlu menjaga supaya jangan berlebih-lebihan atau melampau-lampau di dalam menggunakan pakaian-pakaian indah kita. Namun demikian, dalam menjaga hal berlebih-lebihan ini, kita juga tidak boleh terlampau menjaga 
‘rate’pakaian kita supaya tidak berlebih-lebihan sehingga pakaian yang indah yang sepatutnya boleh kita pakai untuk menghadapNYA, telah kita sia-siakan. Allah telah berfirman dalam Surah Al-A’raaf, ayat 26 :Jelas yang Allah menurunkan kepada kita pakaian untuk menutup aurat dan untuk perhiasan. Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah hadith riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim: 
‘Sesungguhnya Allah itu indah (cantik dan bagus), Ia (Allah) suka kepada yang indah (cantik dan bagus)’

Oleh itu, selain daripada bersih dan suci, pakaian kita semasa solat hendaklah indah dan bagus.

No comments:

Post a Comment

hALwa tELinGa